Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή.
8.1. Σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς που σύναψες με τη VESSEL και να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες από το evessel.gr χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσεις την αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που τα παρέλαβες.
8.2. Προκειμένου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς, μπορείς να επιλέξεις έναν από τους ακόλουθους τρόπους σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή:

1) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής (που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του άρθρου B’ παράρτημα του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή) συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το στο mail της εταιρίας μας info@vessel.gr. Εάν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις το Έντυπο Επιστροφής και να το στείλεις με τον παραπάνω τρόπο, η VESSEL θα σου αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησής σου μέσω του e-mail που έχεις δηλώσει στην παραγγελία σου.

2) συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση της VESSEL (Ευάγγελος Βαρσάμης, Ν. Ρύσιο, Περιοχή Φαρμακέικα, Τ.Κ.57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) το Έντυπο Επιστροφής (σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσεις άλλη εταιρία από αυτήν που σου έχουμε αποστείλει τα προϊόντα θα επιβαρυνθείς με τα μεταφορικά έξοδα.

3) συντάσσοντας και αποστέλλοντας στη VESSEL ένα άλλο έγγραφο, το οποίο θα συντάξεις εσύ και στο οποίο θα δηλώνεις ρητά την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση. Εάν επιλέξεις να στείλεις κάποιου άλλου είδους δήλωση υπαναχώρησης, όπως αμέσως παραπάνω, η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σου βαρύνει αποκλειστικά εσένα.

8.3. Εάν ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να επιστρέψεις τα προϊόντα στον Πωλητή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβες το προϊόν και κοινοποίησες στη VESSEL την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση.

8.4. Το μοναδικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθείς είναι τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων, εκτός εάν η VESSEL σε έχει απαλλάξει ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο Έντυπο Επιστροφής (8.2 περ. 2).

8.5. Εάν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις την εταιρεία μεταφορών που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο προδιατυπωμένο Έντυπο Επιστροφής, η VESSEL θα πληρώσει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σου και θα σε απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. H VESSEL θα παρακρατά από την επιστροφή χρημάτων ένα πάγιο τέλος που θα αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής standard της παραγγελίας. Χρησιμοποιώντας το μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο προδιατυπωμένο Έντυπο Επιστροφής, η VESSEL σε απαλλάσσει επίσης από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά.

8.6. Εάν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τη VESSEL στο Έντυπο Επιστροφής, θα πρέπει να καταβάλεις εσύ τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεσαι. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του καταναλωτή, θα σου επιστραφεί και ένα ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής standard των προϊόντων που αγόρασες αλλά δεν θα σου επιστραφούν χρήματα για επιπλέον δαπάνες με τις οποίες τυχόν επιβαρύνθηκες επιλέγοντας έναν τρόπο αποστολής και παράδοσης διαφορετικό και/ή πιο γρήγορο από την αποστολή standard . Σε αυτήν την περίπτωση θα έχεις εσύ επίσης την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής.

8.7. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον - πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και που περιγράφονται στις παρ. 8.1, 8.2 και 8.3, - πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους:
α. το Έντυπο Επιστροφής που αποστέλλεται online μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@vessel.gr, αυτό το έντυπο ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στη VESSEL εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, αποσφραγιστεί, ή αλλοιωθεί.
γ. η ετικέτα ταυτοποίησης πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα με τη σφραγίδα της εταιρίας μας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων
δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, δηλαδή σε κουτί σκληρού υλικού και το προϊόν να τυλίγεται με φυσαλλίδες?. Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά. Εάν θέλεις να επιστρέψεις ένα πακέτο - kit, πρέπει να επιστρέψεις όλα τα κομμάτια που το αποτελούν.
ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που παρέλαβες το προϊόν ή τα προϊόντα και κοινοποίησες στη VESSEL την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση.
ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές.

8.8. Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8, η VESSEL θα επιστρέφει τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά των προϊόντων που επιστράφηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους και τους χρόνους της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται για την επιστροφή χρημάτων, δηλαδή εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά δεν φέρουν καμία αλλοίωση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

8.9. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση θα δρομολογείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία στην οποία η VESSEL ενημερώθηκε για την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψεις τα προϊόντα. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ξεκινά όπως υποδεικνύεται και στην παρ. 9, μετά από έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη έγινε σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους της Πολιτικής Επιστροφών.

8.10. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις α, ε και ζ που αναφέρονται στην παράγραφο 7 των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και την επιστροφή των προϊόντων, δεν θα δικαιούσαι την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλες στη VESSEL για την αγορά τους. Εντός 30 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεσαι ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή, θα είναι δυνατό, με δικά σου έξοδα, να σου επιστραφούν τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στην VESSEL, αφού ενημερώσεις τη VESSEL ώστε να σε πληροφορήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η VESSEL θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατάει και τα ήδη εισπραχθέντα χρηματικά ποσά που πλήρωσες για την αγορά των προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 8.7, δεν θα δικαιούσαι την επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που κατέβαλες στη VESSEL για την αγορά των προϊόντων καθώς θα θεωρείσαι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, λόγω της διαφορετικής χρήσης τους από αυτή που απαιτείται προκειμένου να ελέγξεις το είδος, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν θα σου παρακρατηθεί ένα ποσοστό που θα αντιστοιχεί μεταξύ του 10 και του 90 τοις εκατό του συνολικού ποσού που πλήρωσες στη VESSEL για την αγορά των προϊόντων που επέστρεψες, όπως θα σε ενημερώσει η VESSEL μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός 30 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεσαι το ποσό που θα παρακρατηθεί από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν, θα μπορείς να επιλέξεις να σου επιστραφούν, με δικά σου έξοδα, τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στη VESSEL, αφού ενημερώσεις τη VESSEL ώστε να σε πληροφορήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η VESSEL θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατάει και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αφαιρέθηκε από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν.

9. Χρόνοι επιστροφής χρημάτων και διαδικασίες.
9.1. Μετά την επιστροφή των προϊόντων, η VESSEL θα ελέγξει εάν αυτά συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Στην περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις πληρούνται, θα σου αποσταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποδοχής των επιστραφέντων προϊόντων και θα σου επιστραφεί το ποσό της αγοράς τους. Στην περίπτωση που ο έλεγχος έχει αρνητική έκβαση η VESSEL θα σε ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, λόγω της μη τήρησης από την πλευρά σου των όρων και των προυποθέσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 8.7. Ταυτόχρονα η VESSEL θα σε ενημερώσει σχετικά με το ποσοστό που θα παρακρατηθεί από την επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα που επέστρεψες και θα σου επιστρέψει το ανάλογο ποσό. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να σου επιστραφούν, με δικά σου έξοδα, τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στη VESSEL, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 8.10.

9.2. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποίησες, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, του συνολικού ποσού ή τμήματός του, δρομολογείται από τη VESSEL σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που θα ενημερωθεί για την απόφασή σου να ασκήσεις το δικαίωμά σου για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφή των προϊόντων και αφού ελέγξει ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε ορθά και ότι τα επιστραφέντα προϊόντα έγιναν δεκτά.

9.3. Η VESSEL επιστρέφει τα χρήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησες για την αγορά των προϊόντων που επέστρεψες, εκτός εάν έχεις συμφωνήσει ρητά με τη VESSEL να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό τρόπο πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρεωθείς με καμία επιπλέον δαπάνη ως συνέπεια της επιστροφής χρημάτων. Εάν ο παραλήπτης των προϊόντων που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας διαφέρει από το άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή για τα εν λόγω προϊόντα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων θα επιστρέφεται από τη VESSEL στο άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

9.4. Σε περίπτωση που δεν προκαταβάλλεις ολόκληρο το ποσό πληρωμής ή για την περίπτωση της αντικαταβολής, σε περίπτωση που δεν αποπληρώσεις το συνολικό ποσό της παραγγελίας σου, τα προϊόντα δεν θα σου παραδοθούν.

9.5. Η VESSEL επέλεξε για τις αποστολές εσωτερικού την εταιρία ΕΛΤΑ (επισκέψου την ιστοσελίδα http://www.elta.gr/ ή κάλεσε στοναριθμό), ενώ για τις αποστολές εξωτερικού την DHL ως τις επίσημες εταιρείες μεταφορών της για την επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν από το evessel.gr. Μπορείς να επιστρέψεις προϊόντα στη VESSEL χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις για τα έξοδα αποστολής χρησιμοποιώντας την προδιατυπωμένη ετικέτα που θα σου αποστείλουμε και η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία της αρχικής παραγγελίας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Επιστροφών μας, αυτή η επιλογή επιτρέπει στη VESSEL να καταβάλει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σου και να σε απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. Η VESSEL θα παρακρατήσει από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν ένα ποσό για την πληρωμή των εξόδων αποστολής που αντιστοιχεί στο κόστος της standard αποστολής των προϊόντων που αγόρασες. Επιπρόσθετα, εάν χρησιμοποιήσεις την ΕΛΤΑ/ DHL, η VESSEL σε απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά των προϊόντων κατά τη μεταφορά.

9.6. Εάν αποφασίσεις να επιστρέψεις προϊόντα χρησιμοποιώντας διαφορετική εταιρεία μεταφορών από εκείνη που υποδεικνύεται από τη VESSEL, θα πρέπει να πληρώσεις εσύ ο ίδιος τα έξοδα αποστολής τους και θα έχεις εσύ την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Επιστροφών μας.