Legal Notice

Σύνοψη των βασικών όρων των εμπορικών συναλλαγών και της σύμβασης αγοράς με τη “VESSEL ESSENTIAL OILS”.

Τα προϊόντα που αγοράζονται από αυτόν τον ιστότοπο πωλούνται απευθείας από την ατομική εταιρία με την επωνυμία Βασίλειος Βαρσάμης και το διακριτικό τίτλο “VESSEL ESSENTIAL OILS”, με εταιρική έδρα το Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, περιοχή Φαρμακέικα, Ελλάδα, ΑΦΜ 146479596, τηλέφωνο επικοινωνίας +302310463719, +30697 7905391 και +306976058820 , mail info@vessel.gr. Στο εξής η πωλήτρια εταιρία θα αναγράφεται λόγω συντομίας ως “VESSEL.

 Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών υποβάλλονται είτε εγγράφως, μέσω του mail μας info@vessel.gr, είτε προφορικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας +302310463719, +30697 7905391 και +306976058820, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. με 09:00 μ.μ..  Πληροφορίες μπορείς επίσης να πάρεις και μέσω της ειδικής ενότητας που υπάρχει στο site evessel.gr  “ Γενικοί όροι συναλλαγών”, όπου μπορείς να μάθεις ειδικότερα για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το evessel.gr όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το evessel.gr. Σου συνιστούμε να εκτυπώσεις ένα αντίγραφο και να το αποθηκεύσεις για προσωπική σου χρήση. Σου υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σου, μπορείς να επικοινωνείς με τη VESSEL μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@vessel.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναγράφονται παραπάνω.

 Έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση που σύναψες με τη VESSEL, χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσεις την αιτιολογία, εντός δεκατεσσάρων  (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων που αγόρασες από αυτόν τον ιστότοπο (evessel.gr). Για να ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Έντυπο Επιστροφής (που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας) συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το απευθείας online μέσω του mail (info@vessel.gr), ή να συντάξεις και να αποστείλεις στον Πωλητή ένα άλλο έγγραφο στο οποίο να δηλώνεις ρητά την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση. Εάν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις το Έντυπο Επιστροφής και να το στείλεις απευθείας online μέσω του mail, η VESSEL θα σου αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησής σου μέσω e-mail. Εάν αντίθετα επιλέξεις να στείλεις κάποιου άλλου είδους δήλωση υπαναχώρησης, η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σου βαρύνει αποκλειστικά εσένα. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: α. το Έντυπο Επιστροφής που έχει σταλεί online μέσω του mail ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στη VESSEL εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν ανοιχτεί, το πώμα πρέπει να είναι σφραγισμένο και το γυάλινο μπουκαλάκι στο οποίο φυλάσσονται τα αιθέρια έλαια να μην έχει ρωγμές ή κάποια μορφή αλλοίωσης.  γ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, ήτοι μέσα στη συσκευασία αποστολής η οποία συνοδεύεται από φυσαλίδες.  δ. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που παρέλαβες τα προϊόντα και κοινοποίησες στη VESSEL την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση. ε. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές ή κάποιου είδους αλλοίωση. στ. Τα μοναδικά έξοδα που σε επιβαρύνουν είναι τα έξοδα επιστροφής των αγορασμένων προϊόντων, εκτός εάν η VESSEL σε έχει απαλλάξει ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τη VESSEL στο Έντυπο Επιστροφής.

Σε πληροφορούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/odr.

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχεις όταν πραγματοποιείς μια αγορά θα επεξεργάζονται ηλεκτρονικά από την VESSEL για την πληρωμή της παραγγελίας και για τον έλεγχο κατά της απάτης. Τα δεδομένα σου θα γνωστοποιούνται επίσης στην εταιρεία τρίτου προσώπου που διαχειρίζεται τη διαδικασία πληρωμής.
Τα δεδομένα σου θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για: τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παροχή συναφών υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής.
Σου επισημαίνουμε ότι οι παρόντες όροι είναι συνοπτικοί και δεν αποτυπώνουν επαρκώς τα δικαιώματά σου από την παρούσα σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σου από την παρούσα σύμβαση σου προτείνουμε να ανατρέξεις ξανά στην ειδική ενότητα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.vessel.gr με τον τίτλο «Γενικοί Όροι Συναλλαγών».

 

------------------

 

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπουν την προσφορά και την πώληση προϊόντων στον ιστότοπό μας,

«evessel.gr»


Τα προϊόντα που αγοράζεις από το evessel.gr πωλούνται απευθείας από την ατομική εταιρία με την επωνυμία Βασίλειος Βαρσάμης και το διακριτικό τίτλο “VESSEL ESSENTIAL OILS”, με εταιρική έδρα το Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης, περιοχή Φαρμακέικα, Ελλάδα, ΑΦΜ 146479596, τηλέφωνο επικοινωνίας +302310463719, +30697 7905391 και +306976058820 , mail info@vessel.gr. Στο εξής η πωλήτρια εταιρία θα αναγράφεται λόγω συντομίας ως “VESSEL”

H εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής αιθερίων ελαίων.

Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών υποβάλλονται είτε εγγράφως, μέσω του mail μας info@vessel.gr, είτε προφορικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας +302310463719, +30697 7905391 και +306976058820, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. με 09:00 μ.μ..

Στις παρακάτω πληροφορίες μπορείς να οδηγηθείς και μέσω της ειδικής ενότητας που υπάρχει στο site evessel.gr  “ Γενικοί όροι συναλλαγών”, όπου μπορείς να βρεις πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το evessel.gr όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το evessel.gr. Σου συνιστούμε να εκτυπώσεις ένα αντίγραφο και να το αποθηκεύσεις για προσωπική σου χρήση.


 1. Η Πολιτική της Επιχείρησής μας.
  1.1. Η VESSEL προσφέρει προϊόντα για πώληση στο evessel.gr και τα εν λόγω προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του, δηλαδή στους «Καταναλωτές».

1.2. Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του και αφορούν αποκλειστικά την προσωπική χρήση των πωληθέντων προϊόντων.

1.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, τη μεταβίβαση και την αποδοχή εντολών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα που τίθενται προς πώληση στο evessel.gr μεταξύ των χρηστών - καταναλωτών του evessel.gr και της VESSEL.

2. Πώς να συνάψεις μία σύμβαση με τη evessel.gr.
2.1. Για να ολοκληρώσεις τη σύμβαση αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων από το evessel.gr, πρέπει να συμπληρώσεις το έντυπο παραγγελίας, που σου προσφέρεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας, και να το αποστείλεις ηλεκτρονικά στον Πωλητή, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στο site μας.

2.2. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου παραγγελίας σου για την αγορά των προϊόντων, θα σου ζητηθεί να διαβάσεις προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και την Πολιτική Επιστροφών μας με πληροφορίες για το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως επίσης και πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε παραγγελθέντος προϊόντος και την αντίστοιχη τιμή ανά προϊόν (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων), δυνατότητα τροποποίησης μίας ή και περισσότερων από τις επιλεγμένες από τον καταναλωτή επιλογές, τον τρόπο πληρωμής που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την αγορά κάθε προϊόντος, τον τρόπο παραλαβής των αγορασμένων προϊόντων, πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των παραπόνων από την πλευρά του Πωλητή, την αποστολή και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, ειδική αναφορά για τα προς πώληση προϊόντα σε προσφορά, τη διάρκεια της προσφοράς, καθώς και τα στοιχεία, τη γεωγραφική διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή και την ημερομηνία εντός της οποίας ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα. Ο Πωλητής θα σου παρέχει επίσης μια περίληψη των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, για τις οποίες θα σου παρέχουμε πλήρη πληροφόρηση, θα πρέπει να επιβαρυνθείς με τα έξοδα της επιστροφής των προϊόντων. Σε περίπτωση αντιδικίας, προτείνουμε την εξωδικαστική επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς μέσω του πιστοποιημένου φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Ε.Δ),«Συνήγορος του Καταναλωτή». Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αναρτημένος ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που παραπέμπει στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (Η.Ε.Δ πλατφόρμα), σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ΕΕ 524/2013 μέσω της οποίας μπορείς να υποβάλεις οποιαδήποτε παράπονό σου από τη συναλλαγή μας, και αυτό θα προωθηθεί στη συνέχεια στον σχετικό φορέα Ε.Ε.Δ. Σε πληροφορούμε επίσης ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/odr. Σε περίπτωση μη ευόδωσης των παραπάνω εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Η αποδοχή των παραπάνω όρων, συμπεριλαμβανομένης και της παρέκτασης της παραπάνω τοπικής αρμοδιότητας, ισοδυναμεί με έγγραφη επιβεβαίωση σου. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

2.3. Στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς, θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, την τιμή τους (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον εξόδων που θα σε επιβαρύνουν στην περίπτωση που επιλέξεις έναν τρόπο αποστολής και παράδοσης διαφορετικό και/ή πιο γρήγορο από τον standard). Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ο Πωλητής λάβει το έντυπο παραγγελίας σου ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας, με ανταπαντητικό μήνυμα παραλαβής της παραγγελίας σου μέσω του email που έχεις αναγράψει στην παραγγελία σου, στο οποίο θα περιέχεται επίσης ένας σύνδεσμος τον οποίο μπορείς να ακολουθήσεις και να πληροφορηθείς ξανά για τους παρόντες όρους συναλλαγής καθώς και ακόμα ένα αρχείο στο οποίο θα αναγράφονται συνοπτικά τα δικαιώματά σου μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου. Η παραγγελία σου θεωρείται πως έχει παραληφθεί από έμας όταν λάβεις το παραπάνω απαντητικό μήνυμα.

2.4. Το έντυπο παραγγελίας θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων μας για τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας σου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου. Μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στο έντυπο της παραγγελίας σου κάνοντας κλικ στην υποενότητα που εμφανίζεται στο απαντητικό μήνυμα mail «View your order»-«Δες την παραγγελία σου»).

2.5. Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας θα ειδοποιείσαι ότι η αποστολή του εντύπου σημαίνει ότι δεσμεύεσαι να πληρώσεις το αναγραφόμενο ποσό της παραγγελίας. Θα σου ζητηθεί επίσης να εντοπίσεις και να διορθώσεις πιθανά σφάλματα στα στοιχεία που πληκτρολόγησες.
2.6. Η σύμβαση αγοράς, μέσω της υποβολής από εσένα του εντύπου παραγγελίας στη VESSEL, γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα. .
2.7. Μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας σου, η VESSEL θα εκτελέσει την παραγγελία σου. 2.8. H VESSEL δεν θα εκτελεί παραγγελίες και δεν θα δεσμεύει το ποσό της πληρωμής όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα σε ενημερώνουμε μέσω e-mail ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι ο Πωλητής δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς σου προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους. Για την περίπτωση εκείνη που τα προς πώληση προϊόντα, όπως φαινόταν κατά την τελευταία πρόσβασή σου στην ιστοσελίδα ή όταν έστειλες το έντυπο παραγγελίας, δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται πλέον, ο Πωλητής θα σε ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα που έστειλες το έντυπο της παραγγελίας σου.
Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο έχει πληρωθεί για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, ο Πωλητής θα σου επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το ποσό που κατέβαλες για τα εν λόγω προϊόντα και η σύμβαση αγοράς θα θεωρείται λήξασα και για τις δύο πλευρές.
2.9. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας στον Πωλητή, συμφωνείς ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνεις την υποχρέωση να τηρείς τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασής σου με τη VESSEL. Εάν δεν συμφωνείς με ορισμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, σε παρακαλούμε να μην υποβάλεις το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το evessel.gr.
2.10. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, δηλώνεις ότι γνωρίζεις και αποδέχεσαι τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Και τις ειδικότερες σε αυτούς διατάξεις.
2.11. Μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, ο Πωλητής θα σου αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια απόδειξη της παραγγελίας σου που θα περιέχει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και ένα έντυπο που περιλαμβάνει συνοπτικά την Πολιτική Επιστροφών- Υπαναχώρησης.
2.12. Σου υπενθυμίζουμε ότι το προϊόν που αγοράζεις προορίζεται αποκλειστικά για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείς την παραγγελία. Για αυτόν το λόγο, αν αποφασίσεις να εισάγεις το προϊόν σε μια άλλη χώρα, είσαι υπεύθυνος για την εισαγωγή του. Υποχρεούσαι να τηρήσεις τους κανονισμούς και τους περιορισμούς για την εξαγωγή του προϊόντος από τη χώρα της αγοράς όπως και για την εισαγωγή στη χώρα στην οποία πρόκειται να το μεταφέρεις. Η VESSEL αποποιείται των ευθυνών για την εν λόγω ενέργεια διατηρώντας, με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της το δικαίωμα να στραφεί εναντίον σου για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

3. Εγγυήσεις και αναγραφή των τιμών των προϊόντων.
3.1. Τα προϊόντα αυτά είναι αποτέλεσμα μεταποίησης καθώς συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους παραγωγούς βιολογικών φυτών και έπειτα η  εταιρία μας προχωράει σε απόσταξη με ειδικά εξελιγμένα μηχανήματα προκειμένου να σου προσφέρουμε το πλέον ποιοτικό προϊόν της απόσταξης.
3.2. Ο Πωλητής δεν πωλεί μεταχειρισμένα προϊόντα, ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς.

3.3. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονται στο evessel.gr στη σελίδα κάθε προϊόντος. Πριν τη χρησιμοποίηση των αιθέριων ελαίων προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό. Η εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο evessel.gr ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από την πραγματική εικόνα, λόγω του προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.
3.4. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) αντιστοιχεί με τα μέχρι σήμερα δεδομένα σε 24% και ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος. Η τιμή εκάστου προϊόντος συμπεριλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 24%. Πριν υποβάλεις την οριστική σου παραγγελία θα εντοπίσεις κάτω από το συνολικό ποσό την συνολική αξία του Φ.Π.Α για τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσεις καθώς και ενδεχόμενες λοιπές επιβαρύνσεις.  Έλεγξε την τελική τιμή πώλησης προτού αποστείλεις το αντίστοιχο έντυπο παραγγελίας.
3.5. Παραγγελίες που γίνονται από την ιστοσελίδα μίας χώρας που διαφέρει από τη χώρα αποστολής ή σε διευθύνσεις στις οποίες ο Πωλητής δεν μπορεί να αποστείλει προϊόντα θα ακυρώνονται αυτόματα και θα αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου σου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο 2.8 του παρόντος
3.6. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν μια ετικέτα ταυτοποίησης η οποία είναι επικολλημένη Επάνω σε αυτά. Η ετικέτα περιέχει το λογότυπο της εταιρίας, το είδος του προϊόντος, την σύνθεση αυτού καθώς και την ποσότητά του. Μην αφαιρείς την ετικέτα ή τη σφραγίδα από τα αγορασμένα προϊόντα εάν επιθυμείς να τα επιστρέψεις. Εάν αποφασίσεις να ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης για επιστροφή των αγορασμένων προϊόντων σου, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή ή να μην επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό που κατέβαλες για την αγορά προϊόντων τα οποία επιστρέφονται χωρίς την αντίστοιχη ετικέτα ή των οποίων η αρχική κατάσταση έχει μεταβληθεί ή έχουν υποστεί ζημιά, όπως εξηγείται αναλυτικά στην παράγραφο 8.10.
3.7. Σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης των προϊόντων από αυτή που προορίζονται η VESSEL δεν φέρει καμία ευθύνη.
3.8.  Η VESSEL, ουδεμία ευθύνη φέρει για το είδος των εν λόγω προϊόντων και τα αναγραφόμενα σε αυτά χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους.

 1. Πληρωμές
  4.1. Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο ειδικό έντυπο παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείς με επιπλέον χρεώσεις από τη VESSEL με βάση τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξεις, πέρα από αυτή που ρητά και εμφανώς αναγράφεται για τα έξοδα αποστολής, το κόστος των οποίων κυμαίνεται ανάλογα με την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής θα γνωρίζει εκ των προτέρων το συνολικό κόστος αποστολής πριν την αποστολή του ηλεκτρονικού έντυπου παραγγελίας.

  4.2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Χρεωστικής Κάρτας, όλα τα στοιχεία (όπως για παράδειγμα, ο Αριθμός Κάρτας ή η Ημερομηνία Λήξης) θα αποστέλλονται μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου στην τράπεζα ή σε άλλες τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής εξ αποστάσεως, χωρίς κανένας τρίτος να έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτά. Αυτά τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται από τη VESSEL παρά μόνο για την εκτέλεση της διαδικασίας που έχει σχέση με την αγορά σου ή την έκδοση εντολών επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση επιστραφέντων προϊόντων, σε συμμόρφωση με την άσκηση του δικαιώματός σου για επιστροφή των προϊόντων ή για την αναφορά περιπτώσεων απάτης στην αστυνομία. Το αντίτιμο για την αγορά των προϊόντων και τα σχετικά έξοδα αποστολής και παράδοσης, όπως αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας, θα χρεώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό σου όταν αποστέλλονται τα αγορασμένα προϊόντα

4.3. Σε περίπτωση που επιλέξεις ως μέσο πληρωμής την διατραπεζική κατάθεση, η VESSEL θα εκτελέσει την παραγγελία σου μόλις λάβει το σχετικό ηλέκτρονικό μήνυμα, που θα αποστείλεις στο mail info@vessel.gr, στο οποίο  θα αναφέρει την εκτέλεση της πληρωμής και θα επισυνάπτεις το σχετικό καταθετήριο.   .

5. Κουπόνια προσφοράς 
5.1. Τα κουπόνια προσφοράς είναι προσωποποιημένοι κωδικοί που αποκαλούνται DISCOUNT CODE και σου επιτρέπουν να έχεις μία έκπτωση στην αγορά που πραγματοποιείς από το evessel.gr.

5.2. Το πλαίσιο «DISCOUNT» εμφανίζεται στην , δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σελίδα της πλατφόρμας του εντύπου της ηλεκτρονικής σου παραγγελίας και μπορείς να πληκτρολογήσεις τον κωδικό έκπτωσης πατώντας στη συνέχεια την επιλογή “ΕΦΑΡΜΟΓΗ”. Το ποσό της έκπτωσης θα συνυπολογιστεί στο τελικό ποσό και θα διαμορφώνεται από το εκάστοτε ποσοστό έκπτωσης που σου προσφέρει η VESSEL.

5.3. Περιορισμοί στη χρήση των κουπονιών προσφοράς:
α. Το κουπόνι προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά ανά παραγγελία, εξαιρουμένων των επιστροφών (κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4).
β. Το κουπόνι προσφοράς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταλλαγεί με χρήματα. 
γ. Το κουπόνι προσφοράς δεν μπορεί να ισχύσει για προϊόντα που διατίθενται σε περιόδους «εκποίησης» των αποθεμάτων (Οι Τελευταίες Προσφορές) ή για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο φιλανθρωπικών σκοπών.

5.4. Στην περίπτωση που επιθυμείς να ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς όπως προβλέπει ο Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή και να επιστρέψεις ένα προϊόν για την αγορά του οποίου χρησιμοποίησες ένα κουπόνι προσφοράς πρέπει να ακολουθήσεις τη συνήθη διαδικασία επιστροφών, όπως περιγράφεται στην ενότητα Επιστροφές (όρος 8). Μόλις η επιστροφή του προϊόντος που αγόρασες γίνει δεκτή, ο αντίστοιχος κωδικός θα ανακτήσει την αρχική του αξία και το καταβληθέν ποσό θα σου επιστραφεί στο χρονικό πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας μας για την επιστροφή χρημάτων. 

6. Αποστολή και παράδοση των προϊόντων.
6.1. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αποστολής και παράδοσης των προϊόντων θα σου δοθούν και κατά το στάδιο της διενέργειας της παραγγελίας σου. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις ενότητες καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών και, κατά συνέπεια, θεωρείται ότι έχουν αναγνωσθεί και έχουν γίνει απολύτως αποδεκτές από μέρος σου όταν αποστέλλεις το έντυπο της παραγγελίας σου.

7. Εξυπηρέτηση Πελατών – Βοήθεια.
7.1. Για κάθε αίτημα παροχής πληροφοριών, μπορείς να επικοινωνείς με τα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, τα οποία είναι και αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, εναλλακτικά στο mail της εταιρίας μας  info@vessel.gr. Είμαστε στη διάθεση σου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 09:00 μ.μ.

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή.
  8.1. Σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή έχεις το δικαίωμα  να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς που σύναψες με τη VESSEL και να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες από το evessel.gr χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσεις την αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που τα παρέλαβες.

8.2. Προκειμένου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς, μπορείς να επιλέξεις έναν από τους ακόλουθους τρόπους σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή:

1) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής (που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του άρθρου B’ παράρτημα του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή) συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το στο mail της εταιρίας μας info@vessel.gr. Εάν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις το Έντυπο Επιστροφής και να το στείλεις με τον παραπάνω τρόπο, η VESSEL θα σου αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησής σου μέσω του e-mail που έχεις δηλώσει στην παραγγελία σου.

2) συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση της VESSEL (Ευάγγελος Βαρσάμης, Ν. Ρύσιο, Περιοχή Φαρμακέικα, Τ.Κ.57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) το Έντυπο Επιστροφής (σύμφωνα με τον  Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσεις άλλη εταιρία από αυτήν που σου έχουμε αποστείλει τα προϊόντα θα επιβαρυνθείς με τα μεταφορικά έξοδα.

3) συντάσσοντας και  αποστέλλοντας στη VESSEL ένα άλλο έγγραφο, το οποίο θα συντάξεις εσύ και  στο οποίο θα δηλώνεις ρητά την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση. Εάν επιλέξεις να στείλεις κάποιου άλλου είδους δήλωση υπαναχώρησης, όπως αμέσως παραπάνω, η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σου βαρύνει αποκλειστικά εσένα. 

8.3. Εάν ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να επιστρέψεις τα προϊόντα στον Πωλητή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβες το προϊόν και κοινοποίησες στη VESSEL την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση.

8.4. Το μοναδικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθείς είναι τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων, εκτός εάν η VESSEL σε έχει απαλλάξει ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο Έντυπο Επιστροφής (8.2 περ. 2).

8.5. Εάν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις την εταιρεία μεταφορών που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο προδιατυπωμένο Έντυπο Επιστροφής, η VESSEL θα πληρώσει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σου και θα σε απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. H VESSEL θα παρακρατά από την επιστροφή χρημάτων ένα πάγιο τέλος που θα αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής standard της παραγγελίας. Χρησιμοποιώντας το μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο προδιατυπωμένο Έντυπο Επιστροφής, η VESSEL σε απαλλάσσει επίσης από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά.

8.6. Εάν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τη VESSEL στο Έντυπο Επιστροφής, θα πρέπει να καταβάλεις εσύ τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεσαι. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του καταναλωτή, θα σου επιστραφεί και ένα ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής standard των προϊόντων που αγόρασες αλλά δεν θα σου επιστραφούν χρήματα για επιπλέον δαπάνες με τις οποίες τυχόν επιβαρύνθηκες επιλέγοντας έναν τρόπο αποστολής και παράδοσης διαφορετικό και/ή πιο γρήγορο από την αποστολή standard . Σε αυτήν την περίπτωση θα έχεις εσύ επίσης την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής. 

8.7. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον - πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και που περιγράφονται στις παρ. 8.1, 8.2 και 8.3, - πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: 
α. το Έντυπο Επιστροφής που αποστέλλεται online μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@vessel.gr, αυτό το έντυπο ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στη VESSEL εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. 
β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, αποσφραγιστεί, ή αλλοιωθεί. 
γ. η ετικέτα ταυτοποίησης πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα με τη σφραγίδα της εταιρίας μας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων 
δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, δηλαδή σε κουτί σκληρού υλικού και το προϊόν να τυλίγεται με φυσαλλίδες?. Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά. Εάν θέλεις να επιστρέψεις ένα πακέτο - kit, πρέπει να επιστρέψεις όλα τα κομμάτια που το αποτελούν. 
ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που παρέλαβες το προϊόν ή τα προϊόντα και κοινοποίησες στη VESSEL την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση.
ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές.

8.8. Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8, η VESSEL θα επιστρέφει τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά των προϊόντων που επιστράφηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους και τους χρόνους της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται για την επιστροφή χρημάτων, δηλαδή εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά δεν φέρουν καμία αλλοίωση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

8.9. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση θα δρομολογείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία στην οποία η VESSEL ενημερώθηκε για την απόφασή σου να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψεις τα προϊόντα. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ξεκινά όπως υποδεικνύεται και στην παρ. 9, μετά από έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη έγινε σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους της Πολιτικής Επιστροφών.

8.10. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις α, ε και ζ που αναφέρονται στην παράγραφο 7 των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και την επιστροφή των προϊόντων, δεν θα δικαιούσαι την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλες στη VESSEL για την αγορά τους. Εντός 30 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεσαι ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή, θα είναι δυνατό, με δικά σου έξοδα, να σου επιστραφούν τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στην VESSEL, αφού ενημερώσεις τη VESSEL ώστε να σε πληροφορήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η VESSEL θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατάει και τα ήδη εισπραχθέντα χρηματικά ποσά που πλήρωσες για την αγορά των προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 8.7, δεν θα δικαιούσαι την επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που κατέβαλες στη VESSEL για την αγορά των προϊόντων καθώς θα θεωρείσαι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, λόγω της διαφορετικής χρήσης τους από αυτή  που απαιτείται προκειμένου να ελέγξεις το είδος, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν θα σου παρακρατηθεί ένα ποσοστό που θα αντιστοιχεί μεταξύ του 10 και του 90 τοις εκατό του συνολικού ποσού που πλήρωσες στη VESSEL για την αγορά των προϊόντων που επέστρεψες, όπως θα σε ενημερώσει η VESSEL μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός 30 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεσαι το ποσό που θα παρακρατηθεί από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν, θα μπορείς να επιλέξεις να σου επιστραφούν, με δικά σου έξοδα, τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στη VESSEL, αφού ενημερώσεις τη VESSEL ώστε να σε πληροφορήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η VESSEL θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατάει και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αφαιρέθηκε από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν. 

9. Χρόνοι επιστροφής χρημάτων και διαδικασίες.
9.1. Μετά την επιστροφή των προϊόντων, η VESSEL θα ελέγξει εάν αυτά συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Στην περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις πληρούνται, θα σου αποσταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποδοχής των επιστραφέντων προϊόντων και θα σου επιστραφεί το ποσό της αγοράς τους. Στην περίπτωση που ο έλεγχος έχει αρνητική έκβαση η VESSEL θα σε ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, λόγω της μη τήρησης από την πλευρά σου των όρων και των προυποθέσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 8.7. Ταυτόχρονα η VESSEL θα σε ενημερώσει σχετικά με το ποσοστό που θα παρακρατηθεί από την επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα που επέστρεψες και θα σου επιστρέψει το ανάλογο ποσό. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να σου επιστραφούν, με δικά σου έξοδα, τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψες στη VESSEL, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 8.10. 

9.2. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποίησες, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, του συνολικού ποσού ή τμήματός του, δρομολογείται από τη VESSEL σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που θα ενημερωθεί για την απόφασή σου να ασκήσεις το δικαίωμά σου για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφή των προϊόντων και αφού ελέγξει ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε ορθά και ότι τα επιστραφέντα προϊόντα έγιναν δεκτά. 

9.3. Η VESSEL επιστρέφει τα χρήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησες για την αγορά των προϊόντων που επέστρεψες, εκτός εάν έχεις συμφωνήσει ρητά με τη VESSEL να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό τρόπο πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρεωθείς με καμία επιπλέον δαπάνη ως συνέπεια της επιστροφής χρημάτων. Εάν ο παραλήπτης των προϊόντων που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας διαφέρει από το άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή για τα εν λόγω προϊόντα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων θα επιστρέφεται από τη VESSEL στο άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

9.4. Σε περίπτωση που δεν προκαταβάλλεις ολόκληρο το ποσό πληρωμής ή για την περίπτωση της αντικαταβολής, σε περίπτωση που δεν αποπληρώσεις το συνολικό ποσό της παραγγελίας σου, τα προϊόντα δεν θα σου παραδοθούν.

9.5. Η VESSEL επέλεξε για τις αποστολές εσωτερικού την εταιρία ΕΛΤΑ (επισκέψου την ιστοσελίδα http://www.elta.gr/ ή κάλεσε στοναριθμό), ενώ για τις αποστολές εξωτερικού την DHL  ως τις επίσημες εταιρείες μεταφορών της για την επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν από το evessel.gr. Μπορείς να επιστρέψεις προϊόντα στη VESSEL χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις για τα έξοδα αποστολής χρησιμοποιώντας την προδιατυπωμένη ετικέτα που θα σου αποστείλουμε και η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία της αρχικής παραγγελίας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Επιστροφών μας, αυτή η επιλογή επιτρέπει στη VESSEL να καταβάλει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σου και να σε απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. Η VESSEL θα παρακρατήσει από τα χρήματα που θα σου επιστραφούν ένα ποσό για την πληρωμή των εξόδων αποστολής που αντιστοιχεί στο κόστος της standard αποστολής των προϊόντων που αγόρασες.  Επιπρόσθετα, εάν χρησιμοποιήσεις την ΕΛΤΑ/ DHL, η VESSEL σε απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά των προϊόντων κατά τη μεταφορά. 

9.6. Εάν αποφασίσεις να επιστρέψεις προϊόντα χρησιμοποιώντας διαφορετική εταιρεία μεταφορών από εκείνη που υποδεικνύεται από τη VESSEL, θα πρέπει να πληρώσεις εσύ ο ίδιος τα έξοδα αποστολής τους και θα έχεις εσύ την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Επιστροφών μας.

10. Απόρρητο και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
10.1. Η VESSEL δεν συλλέγει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νόμος και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζουν. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτό όρους.

10.2. Ειδικότερα αναφορικά με την χρήση «πάσης φύσεως cookies», η εγκατάσταση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης/αποδοχής "cookies", οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, εφόσον είναι τεχνολογικά εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον καταναλωτή, χωρίς την αποστολή των cookies.

10.3. Η VESSEL εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν, ή/και στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.4. Η VESSEL σέβεται την επιθυμία σου να μην περιλαμβάνονται σε αρχεία που έχουν ως σκοπό την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών εμπορικών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήση) για προώθηση και προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον το έχεις δηλώσει προς τον φορέα παροχής διαθέσιμης στο κοινό.

10.5. Η VESSEL σου παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγεις εάν επιθυμείς την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων και σε περίπτωση αποδοχής να έχεις την δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσης σου. Ο πωλητής υποχρεούται να  μη επαναπροωθήσει νέα διαφημιστικά μηνύματα και κάθε είδους ενημερωτικά δελτία εφεξής (εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση ή πληρούνται εκ νέου οι εκ του νόμου προβλέψεις).

10.6. Δικαιούσαι να έχεις άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών σου δεδομένων, να αντιτίθεσαι στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητάς και να επιβεβαιώνεις την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησής μας, να ζητάς την διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείσαι τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών σου δεδομένων από την επιχείρησή μας καθώς και να ενημερώνεσαι για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

10.7. Θα βρεις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα κάνοντας κλικ στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

10.8. Σου προτείνουμε να διαβάσεις, εάν δεν το έχεις κάνει ήδη, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας, οι οποίοι περιέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας και για τα συστήματα ασφαλείας του vessel.gr.

11. Ισχύον δίκαιο.
11.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Η εταιρία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρεονικό Εμπόριο. Αρμόδια για την δικαστική επίλυση κάθε είδους διαφοράς είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Η επιλογή σου να αποδεχτείς τους ως άνω όρους συμπεριλαμβανομένου και του παραπάνω για την παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας ισοδυναμεί με έγγραφη επιβεβαίωσή σου.

 1. Τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις 
  12.1. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών ενδέχεται να τροποποιούνται ενίοτε λόγω της θέσπισης νέων νόμων και κανονισμών ή για άλλους λόγους. Οι νέοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο evessel.gr.

 

Η αποδοχή του παρόντος, δηλώνει ότι εσύ, έχεις κατανοήσει πλήρως τους παραπάνω όρους, επιθυμείς να συμβληθείς με την εταιρία μας ρητά και ανεπιφύλαχτα.

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

VESSEL ESSENTIAL OILS